RUŠÍ SA ČLENSKÁ SCHODZA NA LT a presúva sa na termín VV vo Vincovom lese.

Dovoľte, aby sme Vás informovali o zmene programu letného výcvikového tábora. Plánovaná členská schôdza (9.8.2020) sa z dôsledku enormného počtu prihlásených jedincov na zvod a bonitáciu neuskutoční v plánovanom termíne a bude presunutá na jesenný výcvikový víkend vo Vincovom lese. O presnom dátume a čase Vás budeme včas informovať.

Za vzniknutú situáciu sa vopred ospravedlňujeme, ale zabezpečenie čo najplynulejšieho priebehu zvodu a bonitácie, nás prinútilo presunúť členskú schôdzu na iný termín.

Za pochopenie ďakujeme.

HYGIENICKÉ OPATRENIA pre LT v D. Kubíne 7.-15.8.2020

Udržujte si sociálny odstup.

Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.
Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.

Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá. Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.

Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.

Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).

Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst.

Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).

Prosíme všetkých účastníkov letného tábora o dodržiavanie pokynov a ohľaduplnosť voči ostatným ľuďom. Správajme sa zodpovedne priatelia , k udržaniu priaznivého vývoja pandémie COVID-19 na Slovensku prispieva každý z nás.

 

HYGIENICKÉ OPATRENIA pre výstavy v D. Kubíne 7.-8.8.2020

Milí priatelia,
budúci týždeň organizujeme 7.8.2020 klubovú výstavu a 8.8.2020 špeciálnu výstavu našich chlpáčov. Z dôvodu výskytu a šírenia COVID-19 dávame do pozornosti :

Hygienické opatrenia počas klubovej výstavy a špeciálnej výstavy čsv organizovaných KCHČSV SR v dňoch 7- 8.8.2020.

Na základe aktuálnych platných hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu výskytu COVID-19 Klub chovateľov československého vlčiaka SR ako organizátor výstav vydáva pokyny pre vystavovateľov a návštevníkov výstav:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),ak nie je možné udržať si odstupy 2m od cudzích ľudí
- zákaz podávania rúk

V kruhu pri vystavovaní :
- v kruhu nie je povinné mať na tvári rúško
- je potrebné udržiavať sociálne odstupy osôb minimálne 2 m
- je zákaz podávania rúk

Pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov.

Prosíme všetkých účastníkov a návštevníkov našich nadchádzajúcich výstav o dodržiavanie pokynov a ohľaduplnosť voči ostatným ľuďom. Správajme sa zodpovedne priatelia , k udržaniu priaznivého vývoja pandémie COVID-19 na Slovensku prispieva každý z nás.
Tešíme sa na Vás

 

MEMORIÁL Deda Rosíka počas LT v D. Kubíne

Záujemcovia o aktívny tábor , máte príležitosť sa zúčastniť súťaží na Memoriáli Deda Rosíka. Súťaž bude spočívať z vyhodnotenia jednotlivých skúšok samostatne. Všetky skúšky , disciplíny a umiestnenia sa vám budú započítavať do celkového hodnotenia " O najlepšieho pracovného jedinca "

 

LT D. KUBÍN - 7.-15.8.2020 - AKTUÁLNE INFORMÁCIE UBYTOVANIE

Vážení priatelia,

ku dnešnému dňu je ubytovanie v bungalovoch v D. Kubíne v čase od 6.- 10.8.2020 už obsadené. Je možné využiť svoj vlastný stan či karavan. Po 9.- resp.po 10.8.2020 sa ubytovanie uvoľní aj v bungalovoch. Kontaktujte Evku Brezinovú ohľadne ubytovania emailom: eva.brezinova@gmail.com, info 0907 642 323 (prosím poslať SMS v prípade nedovolania).  

LETNÝ TÁBOR D. KUBÍN - 7.-15.8.2020

Program LT:    

7.8.2020 - Klubová výstava,...8.8.- Špeciálna výstava,...9.8.- Zvod mladých / doobeda /, Členská schôdza klubu / poobede /,...10.8.- Bonitácia ,...11.8.-14.8. - Výcvik,...15.8.- Skúšky podľa IGP

Ubytovanie:

Ubytovanie je možné v bungalovoch, vo vlastných stanoch prípadne vo vlastnom  karavane, v kempe Tília Gäceľ. Minimálna dĺžka ubytovania sú 3 noci. Začiatok ubytovania možný od 6.8.2020. Cena za ubytovanie v bungalove je vrátane raňajok, poplatku a upratovania ... bungalov 18e/noc, stan 9e/noc, karavan 10e/noc. Pes 3e/noc. Možnosť doobjednať obedy + večere 13e/den. Rezervácie ubytovania emailom: eva.brezinova@gmail.com, info 0907 642 323 (prosím poslať SMS v prípade nedovolania).   AKTUÁLNE INFO : do 10.8.2020 je ubytovanie v bungalovoch už obsadené.

Výcvik a skúšky:  

Výcvik bude prebiehať od.11.8. - 14.8. 2020 . Program výcviku pripraví výcviková referentka Kvetoslava Slaná a bude doplnený čoskoro. Cena za výcvik je 30 € za jedného psa a jedného psovoda. Za druhého psa / pri jednom psovodovi 15 € /.   Informácie 0904678078 Slaná, 0905325963 Dudíková   Prihlásenie na výcvik tu  . Prihlásenie na výcvikové činnosti TU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

BARBORA PANÁKOVÁ - skvele prezentuje plemeno čsv

Členka klubu KCHČSV SR Barborka Panáková skvele prezentuje československého vlčiaka vo svete bežeckých disciplín. Viac sa dozviete z článku časopisu " FIT štýl " tu.

KLUBOVÁ a ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KCHČSV SR 2020 - Prihlasovanie UKONČENÉ!

                                                                                                                    Pozývame vás na klubovú a špeciálnu výstavu, ktorá sa bude konať v dňoch 7.- 8.8.2020 v Dolnom Kubíne. Napriek známym okolnostiam kôli pandémii bude môcť klub /KCHČSV SR/ organizovať svoje pravideľné výstavy, za predpokladu dodržania hygienických pravidiel stanovených štátom . Všetky potrebné informácie nájdete v  PROPOZÍCIÁCH VÝSTAVY TU alebo na plagátiku. Európska výstava sa zatiaľ organizovať nebude, vzhľadom na ešte mnohé uzavreté hranice. Prípadne stanovíme nový termín, podľa situácie v Európe a vo svete. Prihlasovanie na špeciálnu a klubovú výstavu je riešené cez online prihlasovanie v propozíciách. V prípade otázok, kontaktujte 1.podpredsedu klubu Marcelu Gábrielovú , email ...csv.1podpredseda@gmail.com, alebo mobil... +421 915 139 244.

ZÁUJEMCOVIA O BONITÁCIU A ZVOD v roku 2020

Vážení priatelia,

vzhľadom na pandémiu , pre ktorú boli zrušené viaceré plánované akcie klubu, potrebujeme od Vás zistiť záujem o bonitáciu a zvod mladých v tomto kalendárnom roku 2020.

Ponúkame navyše bonitáciu v Pavlovciach v dátume hneď po SVP I v Trebišove.

Ďalšia bonitácia by sa uskutočnila po SVP l v Šamoríne pravdepodobne v Piešťanoch

VŠETKO NAJLEPŠIE, OSKÁR !

27.mája 2020 sa dožíva životného jubilea, 65.rokov, pán Oskár Dóra.
Pán Dóra je spoluzakladateľom občianskeho združenia KCHČSV SR a v rokoch 1993 až 1997 pôsobil aj ako jeho predseda.
Zaslúžil sa o uznanie plemena československý vlčiak a spolupracoval na vytvorení jeho štandardu.
K jeho sviatku mu prajeme hlavne veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v osobnom ako aj profesijnom živote.

VÝZVA Slovenskej kynologickej jednoty k chovateľom

Vážení chovatelia!
Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli. Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými ľuďmi.
V tomto vážnom čase však nestačia iba opatrenia vlády. Pandémia COVID – 19 vyžaduje zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.
Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu COVID – 19 však výrazne ovplyvňuje nielen náš každodenný život ale aj naše aktivity týkajúce sa nášho koníčka - kynológie. Nariadenia vlády sa dotkli aj našich akcií. Rušia sa všetky kynologické akcie či už na medzinárodnej, národnej ale i klubovej úrovni.
Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zložitou situáciou a vyzýva všetkých majiteľov psov, chovateľov aby pri všetkých týchto zmenách nášho života nezabúdali na svojich zverencov. Mali by sme pri všetkých našich plánoch brať do úvahy aj problémy, ktoré môže táto situácia spôsobiť nám, našim štvornohým priateľom, ale aj našim ďalším chovateľským zámerom.
Vyzývame všetkých chovateľov, aby pri plánovaní odchovov brali do úvahy vážnosť súčasnej situácie. Súčasné obmedzenia dopravy a pohybu výrazne obmedzujú možnosti predaja a distribúcie šteniat ale i dospelých psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia súvisiace so zabránením šírenia COVID – 19 budú trvať. Nevieme ešte, aké veľké budú ekonomické dopady súčasnej situácie. Berte prosím ohľad na túto situáciu pri plánovaní Vašich chovateľských zámerov. Vyvarujte sa problémov súvisiacich s umiestňovaním šteniat u nových majiteľov a problémov s neumiestnenými šteňatami.
Prezídium SKJ praje všetkým našim členom veľa zdravia a veľa optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.
Prezídium SKJ.

STRETNUTIE klubov chovateľov čsv ČR a SR

Dňa 23.02.2020 sa v Mariánke pri Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov klubov chovateľov čsv SR a ČR.

SKÚŠKA VYTRVALOSTI "SVP", 18.4.2020 - ZRUŠENÁ

Milí priatelia,
v súvislosti so zdravotnou situáciou na Slovensku šírenia koronovírusu COVID-19, ako aj prijatými opatreniami a odporúčaniami vlády SR a ústredného krízového štábu SR, sa výbor KCHČSV SR rozhodol zrušiť skúšku vytrvalosti psa,ktorá je naplánovaná na 18.apríla 2020.
Sme si vedomí, že mnohí z Vás sa na ňu chystajú a už aj trénujú so svojimi chlpáčmi a verte, je nám veľmi ľúto,že Vám týmto rozhodnutím spôsobujeme problémy, ale robíme to s cieľom ochrániť Vaše zdravie.
Tí, ktorí chceli v apríli absolvovať SVP, sa môžu zúčastniť bonitácií v máji a v auguste s tým,že skúšku z vytrvalosti psa absolvujú v jesenných termínoch.
Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa situácia na Slovensku čoskoro zlepší a stretneme sa zase na našich akciách.
Držme si všetci palce.
Dávajte na seba pozor a ostaňte zdraví .

2% Z VAŠICH DANÍ pre KCHČSV SR

Vážení priatelia,

v prípade možnosti poukázať klubu 2% z vašich daní , nech sa páči, využite už pripravené tlačivo . " TLAČIVO " alebo kliknite na obrázok.

BLOODY WALK ADVENTURE-prihlásenie

KALENDÁR 2020

Kalendár 2020 KCHČSV je vytlačený. Vo formáte A3 sú v  jednotlivých  mesiacoch uvedení psy, ktorí dostali na FB hlasovaní od vás najviac like-ov pri zachovaní podmienky, že v kalendári môže byť pes len jeden raz. Cena 10 €/ks + poštovné. Kalendár sa odosiela v tvrdej papierovej obálke.

Stránky