XVI. Európska výstava československého vlčiaka

KCHČSV SR a CCLC (Klub chovateľov čsv v Taliansku) sa dohodli že XVI. Európska výstava v roku 2012 sa uskutoční v termíne 24. – 25.03.2012 v Taliansku. Bližšie informácie budú včas zverejnené.

Skúška vytrvalosti psa I.,II., 8.10.2011 Šamorín-Čilistov

Rozhodca: Mgr. Adrián Dreisig Vedúci skúšky: Mgr. Ondrej Vavro Štatutárny zástupca: Bc. Zuzana Melkusová

Lokalita letného výcvikového tábora

Vážení členovia KCHČSV SR, v súčasnosti sa výbor klubu zaoberá výberom vhodnej lokality na konanie letného výcvikového tábora v roku 2012. Ak by ste vedeli o vhodnom mieste, informujte prosím tajomníčku klubu Bc.Zuzanu Melkusovú

Zápisnica z členskej schôdze 5.8.2011

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 5. augusta 2011 v Hrabušiciach-Podlesku.

Zvod mladých a bonitácia 6.8.2011 Hrabušice

Bonitačná komisia: Oskár Dóra, Ing. Jozef Švaňa, RNDr. Alexandra Zahradníková

Zvod mladých a bonitácia 16.4.2011 Varín

Bonitačná komisia: Oskár Dóra, Mgr. Štefan Malík, Bc. Zuzana Melkusová

Stránky