Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie 05.4.2014