ARMIN ECHELON WOLF - hľadá nového majiteľa

Po tragickej strate majiteľa sa hľadá nový domov pre psíka:    ARMIN ECHELON WOLF , narodený: 4.12.2013. Matka : Aprília Kuklík, Otec : Carr Malý Bysterec .Je to dospelý dominantný pes. Je prítulný a hravý, k ľuďom priateľský.   K dospelým psom nevhodný. Vyrastal a žil vo svorke spolu s dvoma sučkami čsv. Nie je agresívny, ale dokonale si chráni svoje územie. Vyžaduje skúseného a trpezlivého chovateľa, so záujmom poskytnúť mu dobrý domov a zároveň dokončiť jeho uchovnenie.Pes sa zúčastnil zvodu mladých 15.11.2014
Hodnotenie:
Pes predvedený vo veku 11,5 mes., zhryz nožnicový, chrup úplný, hlava typická s výraznou maskou, oko jantárové, ucho krátke rovné, výška 71 cm, farba srsti svetlo vlkošedá, kvalita vo vývine, chvost správne nasadený a nesený, končatiny správne uhlené, pohyb typický, semenníky vyvinuté. Celkové hodnotenie: veľmi nádejný

Zúčastnil sa aj bonitácie v máji 2018 pri Prešove, ktorú ale nedokončil. Bola mu odobraná krv na testy. "Dobonitovanie" bolo v pláne. Potrebné výstavy na uchovnenie má úspešne za sebou, bol niekoľko krát CACIB aj BOB.

DM: N/N, Dwarf: DW/N, DBK: A/A

Bližšie informácie a len vážny záujem na tel.č.0948290201, 0904013526

 

PRIHLÁŠKA na jesenný výcvikový víkend, Vincov les 10.-13.10.2019

Bude sa konať v dňoch 10.-13.10.2019 v kempe termálneho kúpaliska VINCOV LES. Chatky so samostatným soc. zariadením, kuch.kútom. 2 spálne, prechodné, 4 alebo 5 posteľové. V chatkách je kúrenie. Ubytovanie podobné ako v Jasnej , rozlohou menšie. V kalkulácii ubytovania sú započítané aj raňajky.

VÝSLEDKY ZVODU MLADÝCH A BONITÁCIE – Dolný Kubín 12.08.2019

Rozhodca: Ing. Janka Brussová (SVK) - bonitácia MVDr. František Rosík ml.(SVK) - zvod mladých

VÝSLEDKY SVP, Šamorín 27.4.2019

V sobotu sa uskutočnila ďaľšia skúška vytrvalosti čsv. Vzhľadom na 32 účastníkov, ktorí prišli na štart ,sa opäť využili obidve trasy, smer na Bratislavu a na Gabčíkovo. Napriek pomerne veternému počasiu vlčiaci so svojimi vodičmi dosiahli výborné časy. Skúšku nedokončili dve sučky, jedna odmietla behať a druhá nestihla termín pre technické problémy bicykla majiteľky. Všetkým účastníkom gratulujeme . Fotodokumentaciá tu

ZÁPISNICA zo schôdze výboru dňa 17.3.2019, Rakovec

Zo schôdze výboru dňa 17.3.2019, Rakovec

VÝCVIKOVÝ VÍKEND - 24-26.5.2019

Vážení priatelia, pozývame vás na Výcvikový víkend do Jasnej v dňoch 24.-.26.5.2019. Okrem základnej poslušnosti ponúkame opäť nácvik maintrailingu / pachové vyhľadávanie / a branného viacboja kynológa /BVK/ a nácvik vypracovávania stôp. V článku nájdete základné informácie k ubytovaniu, k prihláseniu a k úhradám. Ďaľší podrobnejší obsah k programu, stravovaniu, k začiatkom nácvikov a pod. budeme uverejňovať na FB Klubu československého vlčiaka. Informácie o podujatí získate u Jozefa Kristla 0918 787 087 / ubytovanie, platby / a u 2.podpredsedníčky KCHČSV Jany Dudíkovej 0905 325 963  / rôzne /.

Prihlášky - postup

OCENENIE SKJ OSKÁROVI DÓROVI A FRANTIŠKOVI ROSÍKOVI ml.

Slovenská kynologická jednota dňa 27.10.2018 v Bratislave usporiadala slávnostný Galavečer  spojený s  oceňovaním osobností slovenskej kynológie pri príležitosti 25. výročia jej založenia. Pánovi Oskárovi  Dórovi a Františkovi Rosíkovi ml. bola udelená bronzová medaila v kategórii rozhodcovská činnosť. Oceneným srdečne gratulujeme.

VÝSLEDKY SVP - Šamorín, 6.10.2018

V sobotu sa uskutočnila skúška vytrvalosti čsv. Krásne počasie, svieža teplota vzduchu, nádherné prostredie Hrušovskej zdrže poskytli ideálne podmienky pre túto akciu. Výsledky tomu aj zodpovedajú. Psovodi dosiahli výborné časy a len jeden účastník pre staršie zranenie odstúpil.

VÝSLEDKY - SKÚŠKA VYTRVALOSTI PSA - 22.9.2018 Trebišov

22/09, sa uskutočnila v Trebišove skúška vytrvalosti psa SVP I ( 40 km) . Aj svietilo slnko, prišli mraky, aj nás všetkých zlial dážď. Napriek tomu ste statočne bojovali. Všetkým, čo skúšku zdolali srdečne gratulujeme a tým, čo sa im nepodarilo prísť do cieľa, želáme rýchle zahojenie labiek a tešíme sa na naše ďalšie stretnutia.

ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ SCHODZE, Dolný Kubín 15.8.2018

Zápisnica z členskej schôdze, Dolný Kubín 15.08.2018

Prítomní:           55 z toho 50 členovia klubu a 5 prítomných nečlenov

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Otvorenie schôdze

Program:

  1. Voľba komisií

  2. Voľba overovateľa zápisu

  3. Schválenie programu členskej schôdze – doplnený o ďalšie návrhy

  4. Predloženie správy o činnosti za rok 2017 a predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok – termínový   kalendár 2019

  5. Predloženie správy o hospodárení klubu za rok 2017

  6. Predloženie správy KRK za rok 2017

  7. Predloženie správy o chove za rok 2017

  8. Kontrola splnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou.

  9. Návrhy chovateľskej komisie

10. Návrh Viktora Velikého

11. Návrh p.Michaličku a p.Michaličkovej

12. Návrh pána Kristla

13. Návrh p. Gábrielovej

14. HPCH Janka Brussová (rod. Tarkaničová)

15. Návrh p. Dudíkovej

16.Oskar Dóra podal návrh na doplnenie programu a to : riešiť bod 1 vnútornej smernice pre činnosť klubu KCHČSV SR nakoľko počet platiacich členov klubu je už vyšší ako 150

17. žiadosť zástupkyne z VB p.Watts Marcely o spoluprácu a podporu nášho klubu novovznikajúcemu klubu čsv vo Veľkej Británii

18. Návrh Lukáša Baču o zaradenie psa Bax Vlčí Démon do chovu bez absolhovania skúšky SVP1 kvôli vysokému veku

19. Návrh Ľuboša Zarembu na zvýšenie právomoci CHK a to : na vyžiadanie CHK môže byť do chovu zaradený akýkoľvek jedinec čsv ( aj bez splnenia podmienok chovnosti)

20. Rôzne

 

1.Voľba komisií:

Mandátová komisia: Ján Polóny, Anka Grantnerová, Kveta Slaná

za: 25, proti: 19, zdržali sa: 0

 

Návrhová komisia:  Dominik Skurák, Marek Medvecký, Lukáš Bača

za: 35, proti: 13  , zdržali sa: 0

 

2.Voľba overovateľa zápisu

Overovateľ zápisu : Patrik Slováček

za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0

 

3. Schválenie programu členskej schôdze

Program členskej schôdze bol doplnený a schválený.

za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0

 

4. Predloženie správy o činnosti za rok 2017 a predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok – termínový kalendár 2019

Podpredsedníčka Marcela Gábrielová prečítala správu o činnosti klubu za rok 2017 a predložila termínový kalendár na rok 2019

 

Termínový kalendár na rok

január                  skúška vytrvalosti psa v Španielsku – ešte nie je potvdrdená (na vyžiadanie špan.klubu)                                                                                                                                                                                                                                apríl                     skúška vytrvalosti psa

máj                      zvod mladých a bonitácia východ (Pavlovce)

máj                      výcvikový víkend

júl/august            letný výcvikový tábor, členská schôdza, bonitácia a zvod, klubová výstava

september           skúška vytrvalosti psa na východe SK

október                skúška vytrvalosti psa na západe SK

október                výcvikový víkend

november            zvod mladých a bonitácia

december            spoločná turistická akcia

 

presné dátumy a miesta budú upravené koncom roka 2018

za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0

 

5. Predloženie správy o hospodárení klubu za rok 2017

Ekonómka klubu Miriam Pavlíková nepredložila správu o hospodárení za rok 2017 z dôvodu vymazania všetkých údajov z PC, členská schôdza sa dohodla, že správu o hospodárení zašle všetkým členom mailom do 15 / 10 / 2018 (viď. príloha).

 za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0

 

6. Predloženie správy KRK za rok 2017

Komisia KRK za účelom kontroly Peňažného denníka a Knihy došlých a odoslaných faktúr z dôvodu ich nepredloženia v dohodnutom termíne nezasadala. Komisia KRK žiada členskú schôdzu o stanovenie náhradného termínu, do ktorého budú doklady predložené a následne odkontrolované.

Od augusta 2017 do konca roka 2017 nebol podaný žiadny podnet pre KRK na prešetrenie.

Členská schôdza sa dohodla, že náhradný termín bude 15 / 10 / 2018.

za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0

 

7. Predloženie správy o chove za rok 2017

Hlavná poradkyňa chovu, Janka Tarkaničová Brussová, vyhotovila  správu o chove za rok 2017, ktorú prečítal predseda klubu Ľuboš Zaremba. Správu o stave chovu členská schôdza berie na vedomie.

( viď príloha)

 

8. Kontrola splnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou.

Bod 1 splnený

Bod 2 nesplnený

 

9. Návrhy chovateľskej komisie

a)CHK KCHČSV navrhuje, aby sa zvodu mladých mohli zúčastniť zvieratá až od 6 mesiacov dovŕšenia veku  (po výmene zubov) s platnými veterinárnymi očkovaniami. Zvod naďalej zostáva dobrovoľný.  Ale zároveň CHK navrhuje prehodnotiť zmenu v poplatkoch za zvod a bonitáciu so zvýhodnením pre zvodové zvieratá.

Zvod mladých - člen     5 €

Zvod mladých - nečlen 15 €

Bonitácia – člen              10 €/ 5 € (50% zľava pre zvodované zvieratá)

Bonitácia – nečlen         30 €/ 15 € (50% zľava pre zvodované zvieratá)

Aby nastala motivácia pre chovateľov zúčastňovať sa zvodu dobrovoľne. Príklad: Ak sa mladý jedinec zúčastní zvodu, tak má poplatok za bonitáciu zľavnený o 50%.

za: 40, proti: 2, zdržali sa: 2                     SCHVÁLENÉ

 

b)CHK KCHČSV navrhuje, aby voľný chov bol možný iba v prípade, že suka mala svoj prvý vrh v riadenom chove. Týka sa to každej suky, nie chovnej stanice.

za: 4, proti: 18, zdržali sa: 23                  NESCHVÁLENÉ

 

c) CHK KCHČSV predkladá nový návrh zmeny bonitačnej karty.

Návrh výboru, aby sa tento bod pre neprítomnosť členov CHK presunul do dalšej členskej schôdze

 za: 45, proti: 0, zdržali sa: 1                    SCHVÁVENÝ NÁVRH VýBORU

 ..... tento bod sa presúva do dalšej členskej schôdze

 

10. Návrh Viktora Velikého

Pán Viktor Veliký podal návrh, aby sa skúška vytrvalosti psa *SVP I* ako podmienka chovnosti ČSV zrušila a ostala iba ako dobrovoľný pretek.

za: 10, proti: 31, zdržali sa: 3                  NESCHVÁLENÉ

 

týmto skúška SVP I zostáva naďalej jednou z podmienok chovnosti čsv.

 

11. Návrh p.Michaličku a p.Michaličkovej

 a)          Rozdelenie na dva typy chovnosti zvierat

b)           Uznanie akejkoľvek pracovnej skúšky, ako podmienky chovnosti

 

nakoľko v predchádzajúcom bode bola skúška SVP potvrdená naďalej, bolo členskou schôdzou navrhnuté vylúčenie tohto bodu z programu

za: 29 , proti: 4, zdržali sa: 9                    SCHVÁLENÉ vylúčenie tohto návrhu

 

12. Návrh pána Kristla

Návrh pána Kristla prejednať dĺžku tábora. Navrhuje vrátiť naspäť 9 dňový tábor, výstavy na víkend a taktiež bonitáciu ako aj skúšky BH na konci tábora.

za: 46 , proti: 0, zdržali sa: 0                    SCHVÁLENÉ

 

13. Návrh p. Gábrielovej

aby sa bonitácie mohli zúčastniť jedince, ktoré dovŕšia požadovaný vek, teda vek psov min. 24 mesiacov a vek súk min. 18 mesiacov ako je v bonitačnom poriadku, s pridaním tolerancie maximálne 30 chýbajúcich dní ku dňu konania bonitácie v danom roku (t.z. pes, ktorému chýba napr. pri jesennej bonitácii 10 dní do dovŕšenia vekovej hranice, bude umožnené sa zúčastniť bonitácie).

za: 26 , proti: 12, zdržali sa: 5                 NESCHVÁLENÉ

 

14. Návrh HPCH Janky Brussovej

zaslala  návrh členskej schôdzi o zrušení podmienky, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať v deň konania bonitácie splnené zvyšné podmienky chovnosti.

Tento bod členská schôdza zrušila nakoľko HPCH nepredložila tento návrh najprv CHK na schválenie

 

15. Návrh p. Dudíkovej

Návrh p. Dudíkovej. Jedince, ktoré dovŕšili 8 rokov a z rôznych príčin neboli bonitované a zapojené v chove a podľa názoru chovateľa resp. nového majiteľa, by bolo vhodné jedinca uchovniť, navrhujem využit najbližšiu možnú bonitáciu na uchovnenie zvieraťa. Aj v tom pripade , že do tejto doby nebude možné absolvovať výstavu a SVP I. Rtg je potrebné usktutočniť s hodnotením do tejto bonitácie.

Tento návrh bol upravený v bode 19.

 

16.Návrh Oskára Dóru

Oskár Dóra podal návrh na riešenie bodu 1 vnútornej smernice pre činnosť klubu KCHČSV SR nakoľko počet platiacich členov klubu je už vyšší ako 150

Bod 1. Vnútornej smernice klubu ČSV:

Najvyšším orgánom KCHČSV SR je členská schôdza. Zvoláva ju výbor KCHČSV SR podľa potreby najmenej raz do roka, ako výročnú členskú schôdzu. Ak je počet platiacich členov klubu vyšší ako 150, zvoláva výbor KCHČSV SR konferenciu delegátov. Podmienky zvolania konferencie a kľúč k voľbe delegátov predkladá výbor klubu k schváleniu členskej schôdzi.

Členská schôdza sa dohodla a následne hlasovala za to, aby sa počet platiacich členov klubu zvýšil na 500.

za: 42 , proti: 0, zdržali sa: 2                      SCHVÁLENÉ

 

17. žiadosť zástupkyne z Veľkej Británie

p.Watts Marcela podala oficiálnu žiadosť nášmu klubu o spoluprácu a podporu nášho klubu novovznikajúcemu klubu čsv vo Veľkej Británii ako aj pri uznaní plemena československý vlčiak vo Veľkej Británii.

Čle nská schôdza ukladá výboru začať rozhovory a oficiálne rokovania so Slovenským poľovníckym zväzom na túto tému.

 

18. návrh Lukáša Baču

Návrh o zaradenie psa Bax Vlčí Démon do chovu bez absolvovania skúšky SVP1 kvôli vysokému veku.

Baxovi bude povolený jeden vrh.

za: 26 , proti: 0, zdržali sa: 9                      SCHVÁLENÉ

 

19. návrh Ľuboša Zarembu

na zvýšenie právomoci CHK a to : na vyžiadanie CHK môže byť do chovu zaradený akýkoľvek jedinec čsv ( aj bez splnenia podmienok chovnosti) a tým doplnenie chovateľského poriadku

za: 37 , proti: 0, zdržali sa: 5                      SCHVÁLENÉ

 

20. Rôzne

- Návrh Oskára Dóru zrušiť v bonitačnej karte P1, P3, P5 a nahradiť ich slovom CHOVNÝ

- Návrh Oskára Dóru o predloženie správy od HPCH o plnení chovného plánu, chovné línie doplniť

- Návrh Oskára Dóru, aby výbor zaangažoval všetkých posudzovateľov, ktorých máme, aby sa podieľali aktívne na prednáškach o plemene, o zdraví psov, o chove a na výklade štandartu

- Návrh Ľuboša Medveckého na vypracovanie výkladu štandardu plemena / hlavne pre posudzovateľov tohto plemena na medzinárodných výstavách /

- poďakovanie  výboru a celej ČS Evke Brezinovej a Marekovi Medveckému za pomoc pri organizácii tohtoročného letného tábor

- Návrh pána Michaličku, aby budúci rok pri príležitosti 30. ročného výročia vzniku plemena zorganizoval výbor nejaké sympóziá o vzniku plemena

- Návrh Františka Bajanu, aby sa venovala pozornosť aj súťaži „ klubový šampión práce“ – pridať kritéria súťaže na web a oboznamovať a tým aj povzbudzovať majiteľov, aby sa aktívnejšie zúčastňovali výcvikov so svojimi psami.

 

 

Uznesenie

 

Členská schôdza           

- berie na vedomie:

správu o stave chovu za rok 2017

 

-ukladá:

1. ekonómke Miriam Pavlíkovej  dodať správu o stave hospodárenia klubu za rok 2017 každému členovi klubu a to elektronicky do 15/ 10 / 2018

2. KRK, aby dodala správu o kontrole za rok 2017 tiež do 15 / 10 / 2018

3. výboru riešiť na budúci rok dlhší letný tábor ( 9 dní )

4.CHK vypracovať znenie udeľovania výnimiek

5. Vyjadruje podporu novovznikajúcemu klubu čsv vo Veľkej Británii a ukladá výboru začať oficiálne rokovania s SPZ na túto tému

 

- schvaľuje:

a. program členskej schôdze

b. návrh termínového kalendára na rok 2019

c. návrh chovateľskej komisie bod 9a

d. návrh posunu bodu 9c do ďalšej členskej schôdze

e. navýšenie počtu platiacich členov nášho klubu na 500

f. návrh L.Baču o o zaradenie psa Bax Vlčí Démon do chovu bez absolvovania skúšky SVP1 a to tak, že mu schvaľuje jeden vrh

g. návrh Ľuboša Zarembu na zvýšenie právomoci CHK a to : na vyžiadanie CHK môže byť do chovu zaradený akýkoľvek jedinec čsv

 

Zapísala 15.08.2018 v Dolnom Kubíne   

Marcela Gábrielová (1. podpredseda KCHČSV SR)

VÝSLEDKY - Orientačný beh účastníkov LVT, D. Kubín 16.8.2018

Počas LVT sa uskutočnil orientačný beh pod záštitou Janka Polonyho. Trasa viedla z kempu Tilia cez les do najbližšej dediny Oravská Poruba a oblúkom cez polia a lúky s napojením na štátnu cestu, dobeh opäť do kempu. Približná dĺžka  7 km. Obyvatelia Poruby si mohli zblízka obzrieť množstvo československých  vlčiakov, čím sme aj propagovali plemeno čsv a jeho aktívnych majiteľov. Účasť bola pomerne bohatá a zdá sa, že sme sa všetci  dobre bavili , majitelia aj psy. Tešíme sa na ďaľšie pokračovania na najbližších akciách.

 

 

 

Zoznam a výsledky účastníkov orientačného behu na LVT Dolný Kubín dňa 16.8.2018:

 

 1. Tomáš Fülöp & Grey z Devínskej                                                                          28:30 min.
 2. Roman Čáni + Simona Mezovská & Ares Vlk z Východnej                          28 min.   3.miesto
 3. Ján Šiška & Brita Vlk z Východnej                                                                        28:30 min.
 4. Martina Šmidová+Matej & Tina                                                                             36 min.
 5. Ján Kalamenovič & Cani Ister Miracle Mia                                                      25:30 min.  2.miesto
 6. Kvetoslava Slaná & Zdychavský vlk Ariana                                                         40 min.
 7. Veronika Drábiková & Flawer z Devínskej                                                           30 min.
 8. Tomáš Bambušek & Obi Wan Malý Bysterec                                                     43 min.
 9. Barbora Panáková & Tobrok Drogo Tar                                                               56 min.
 10. Drahomíra Ambrusová & Tobrok Casshern Yel                                                 56 min.
 11. Gabriela Maászová+Nina Horníková & Imassicaparepusis Oskár Dór        66 min.
 12. Jozef Maász & Ikar Oskár Dór                                                                               47 min.
 13. Tanja Wächter & Liza+Malou                                                                                 43 min.
 14. Pavol Pavlík & Cézar                                                                                               44 min.
 15. Jozef Kristl & Crying wolf Tara                                                                               56 min.
 16. Jana Rusová & Zamaratan Amitiel                                                                       56 min.
 17. Roman Šulek & Greysi Alassea z Devínskej                                                    25 min.  1.miesto
 18. Dana Berková & Imola Lupus Ardor                                                                     45 min.
 19. David Vrteľ & Icarus Lupus Ardor                                                                          45 min.
 20. Martina Síkorová & Miňo z Oravy                                                                            61 min.
 21. Milan Krajčovič & Agathon Wolf Rhoderick Sodar                                             47 min.
 22. Janka Dudíková & Dragona Tichý stín                                                                 47 min.

Rozhodca: Janko Polóny

VÝSLEDKY - Klubová výstava KCHČSV SR 2018

Posudzovateľ suky: Soňa Bognárová, Posudzovateľ psy: Daiva Rimaityte

VÝSLEDKY - Európska výstava KCHČSV SR 2018

Posudzovateľ suky : Daiva Rimaityte, Posudzovateľ psy : Soňa Bognárová

AKO JE TO VLASTNE S ODČERVOVANÍM PSOV? článok

Ako môj pes môže do svojho tela dostať škrkavku                                                                                                                 Pravidelné odčervovanie je u chovateľskej verejnosti silne zakorenený zvyk. Väčšina majiteľov psa na otázku, ako často odčervujú svojho chovanca, bleskovo a hrdo odpovie, že raz za pol roka. Aké je potom ich prekvapenie, ak sa im snažím oznámiť, že tento postup je nielen nesprávny, ale predovšetkým úplne nelogický. Avšak nech je všetkým ospravedlnením, že tzv. preventívne odčervovanie je mýtus, ktorý po dlhé roky v chovateľskej verejnosti upevňovali nielen samotní chovatelia, ale tiež veterinárni lekári a hlavne výrobcovia antiparazitárnych liečiv. Keď sa pravidelne očkuje, prečo by sa nemalo pravidelne odčervovať? Očkovanie a odčervovanie sú dva úplne odlišné a neporovnateľné zákroky. Očkovanie je súčasťou prevencie proti infekčným chorobám a imunita navodená aplikáciou očkovacej látky do organizmu zvieraťa ho chráni jeden rok alebo aj viac rokov proti konkrétnym vírom a baktériám. Tableta odčervovadla v tele zvieraťa pôsobí maximálne jeden deň a dokáže zabiť iba dospelé červy, ktoré už v čreve psa či mačky dávno boli. V žiadnom prípade sa teda nejedná o prevenciu - preventívne odčervovanie neexistuje, existuje iba liečba domnelej parazitózy! Vajíčka parazitov, ktoré zviera požije v deň odčervenia v ňom zostanú, pretože drvivá väčšina odčervovacích látok zabíja iba dospelé červy, nie vajíčka. O to je absurdnejšie, že sa lieči choroba (začervenie), o ktorej ale nevieme, či vôbec u konkrétneho jedinca existuje, pretože sa zvieratá väčšinou odčervujú "naslepo" bez predchádzajúceho vyšetrenia trusu. Pripomína to situáciu, kedy by si človek raz za pol roka zobral "preventívne" preháňadlo, čo keby mal náhodou zápchu.

Ako môj pes môže do svojho tela dostať škrkavku?                                                                                                                                            Zjednodušene povedané je cyklus nasledujúci: Pes, ktorý má v čreve dospelú škrkavku, vylučuje v stolici jej mikroskopické vajíčka. Tieto vajíčka sú veľmi odolné a vo vonkajšom prostredí vydržia až jeden rok. Ak druhý pes tento trus prehltne, alebo stačí aj oliznutie pošpinenej trávy, dostáva sa do jeho organizmu veľké množstvo vajíčok škrkaviek. Tieto vajíčka prekonávajú v organizme psa zložitý vývoj, jeho výsledkom je dvojaká forma života: z vajíčok se vyliahnu larvy. Z niektorých z nich se vyvinú dospelé škrkavky. Dospelé škrkavky žijú v čreve, kde sa živia črevným obsahom. Iné larvy však nedospievajú, prevŕtavajú stenu čreva a usádzajú sa v rôznych orgánoch a svalovine, kde sa zapuzdria a sú úplne neaktívne. Tieto zapuzdrené mikroskopické larvičky majú v svaloch, pečeni a iných orgánoch pravdepodobne všetci psi (aj ten váš). Problémom je, že tieto larvičky sú úplne nepostihnuteľné akoukoľvek odčervovacou látkou, pretože liečivá účinkujú iba na dospelé škrkavky v čreve. Možný je aj prenos cez tzv. medzi-hostiteľa, napr. dážďovku. Dážďovka je aj s larvou požitá psom a v ňom sa vyvíja spôsobom, ktorý už bol popísaný.


toxocariasis      životný cyklus škrkavky Toxocara canis

Ako je možné, že moje šteňa, ktoré nikdy nebolo vonku, má škrkavky?
Áno, 95 % a možno aj viac šteniat sa so škrkavkami v tele už rodí. Prečo? V predchádzajúcom odseku bolo povedané, že časť lariev škrkaviek, ktoré sa vyvinú z vajíčok nedospieva, ale cestuje do rôznych orgánov a svaloviny, kde sa zapuzdria a "zaspávajú". Problémom je, že v období gravidity sa v sučke tieto larvy "zobudia" a cestujú cez stenu maternice priamo do organizmu šteniat. Takto je už pri pôrode nakazené veľké množstvo šteniat. Naviac sa tieto larvičky vylučujú aj materským mliekom, čo je ďalší zdroj infekcie pre šteniatka.

Ako sa teda so škrkavkami vysporiadať?
Šteňa by malo byť rutinne odčervované od 3. týždňa veku jedenkrát mesačne až do veku asi 4 - 5 mesiacov. Vyšetrovanie trusu nie je v tomto čase nutné. Toto odčervovanie je najvhodnejšie vykonávať pastou, ktorá zaistí, že červy v čreve malého šteňaťa nezahynú, ale iba ochrnú a vychádzajú živé von s trusom. Tablety spravidla fungujú tak, že červa usmrtia a ten sa v čreve začne tráviť ako mäso. Bohužiaľ, škrkavky obsahujú vo svojom tele jedovaté látky, ktoré by mohli malé šteňa aj zabiť. Preto je lepšie u najmenších šteniat používať pastu. Po 5. mesiaci života je už vhodné prestať s automaticky vykonávaným odčervovaním a je dobré nosiť každý mesiac trus na vyšetrenie. Veterinárny lekár hľadá pod mikroskopom vajíčka (nie červy parazitov). V prípade, že je nález pozitívny, následne sa pes lieči. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že 99 % dospelých psov je negatívnych, to znamená, že žiadne červy v ich črevách nie sú.

Aké sú ďalšie argumenty proti pravidelnému odčervovaniu?
Odčervovanie raz za pol roka je úplne nelogické, pretože ako už bolo povedané, môže nastať táto situácia: Psovi som dnes o 8:00 podal odčervovaciu tabletu a o 8:30 som s ním vyšiel na prechádzku. O 9:00 našiel na trávniku trus iného psa a s chuťou sa do neho pustil. V truse boli vajíčka škrkaviek a on ich práve prehltol. Medzitým perfektne pôsobí odčervovacia látka - jej najväčšia účinnosť je asi 3 hodiny po jeho podaní - avšak iba na dospelé červy, takže na tie, ktoré (možno) boli v čreve môjho psa. Červy sú o 12:00 zabité a pri druhej prechádzke o 15:00 odchádzajú v stolici. Vajíčka požité dnes o 9:00 však zostávajú. A z nich sa za 4 týždne vyvinú v čreve môjho psa dospelé škrkavky. Ja som si však urobil do kalendára poznámku, že odčerviť mám opäť až za 6 mesiacov. Doprajem teda novým škrkavkám v čreve môjho psa spokojný život po dobu 5 mesiacov. Ak by chovateľ chcel správne odčervovať, musel by odčervovaciu látku podávať každý mesiac. Naviac by mal podávať zakaždým iné, pretože si parazity dokážu za určitý čas vyvinúť odolnosť na stále rovnaký liek. Cena jedného odčervenia nieje taká zanedbateľná - pre psa s hmotnosťou 30 kg presiahne 4 €. Ako už bolo povedané, dospelí psi škrkavky mávajú len veľmi výnimočne a liekmi sú zaťažovaní zbytočne.

Ako je to s rizikom nakazenia pásomnicou?
Pásomnice potrebujú k svojmu vývoju medzi-hostiteľa. Týmto medzi-hostiteľom bývajú teplokrvné živočíchy (napr. myš, králik, krava, prasa a iné.), ale tiež ryby a hlavne bezstavovce - predovšetkým blchy. V nich sídlia "zárodky" pásomníc, najčastejšie v telesných dutinách, orgánoch či svalovine. Pes sa teda nakazí predovšetkým skrmovaním zle tepelne upraveného alebo úplne surového mäsa a vnútorností, alebo požitím blchy pri vykusovaní. Väčšina pásomníc vylučuje články svojho tela a vajíčka v truse psa. Zatiaľ, čo vajíčka sú viditeľné iba pod mikroskopom, články sa dajú veľakrát vidieť iba okom ako biele zrná podobné semienkam uhorky, buď v truse, alebo aj na chlpoch v okolí konečníka. Tieto články sa môžu aj aktívne pohybovať. Pri zistení zablšenia nieje riešením psa ihneď odčerviť, ale v priebehu mesiaca 2x vyšetriť trus na prítomnosť vajíčok. Ak je nález pozitívny, až potom sa ochorenie lieči.  

Zhrnutie rád a doporučení
Šteňa odčervujte pastou od 3. týždňa do 5. mesiaca veku. Od 5. mesiaca veku nechávajte pravidelne 1x mesačne vyšetriť trus u vášho veterinárneho lekára. Ak zistíte červy alebo články pásomníc v truse vášho psa, podajte mu odčervovaciu látku a za 1-2 týždne nechajte vyšetriť trus pre kontrolu účinnosti liečby. Berte s rezervou propagačné materiály plné rád o pravidelnom preventívnom odčervovaní. Ak by ste verili každej reklame, bude váš pes predávkovaný vitamínmi, minerálmi a odčervovacími látkami.

Autor: MVDr. Martin Grym
Preklad s povolením autora: Ester Handzušová, ChS RR Tatranská Afrika

 

 

Stránky