Nové tituly krásy pre Slovenskú republiku

Prezídium SKJ schválilo poriadky nových slovenských titulov šampiónov.

Výzva - čakatelia na poradcu chovu.

KCHČSV SR týmto vyzýva svojich členov a chovateľov, ktorí majú záujem stať sa čakateľmi na poradcu chovu, aby tak urobili do 31.1.2015.

Pes pre život, nie pre biznis...

Webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis... venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.

Skúsenosti s SVP - dotazník

Vážení členovia KCHČSV SR a majitelia ČSV. Rozhodli sme sa pre vás pripraviť zaujímavú možnosť ohodnotiť a vyjadriť svoje skúsenosti ku skúškam vytrvalosti psa. Ide o dotazník, kde sa môžete podeliť o svoje skúsenosti a zistenia z prípravy na beh, samotného behu a regenerácie po ňom (privítame vyplnenie, aj keď ste skúšku nedokončili).

Výročná členská schôdza, 18.7.2014 Jasenie

Zápisnica z členskej schôdze spolu s prílohou "Metodika sledovania pováh pri bonitácii".

Zápisnica Výborová schôdza, Hrabušice, 8.9.2013

Zápisnica Výborová schôdza, Arnutovce, 1.3.2014

Zápisnica zo stretnutia medzi KCHČSV - SK a KCHČSV - ČR 17.7.2014 Jasenie

Blahoželáme ku zloženým skúškam! (Rok 2014)

KCHČsV SR by touto cestou chcelo poblahoželať k úspešne zloženým pracovným skúškam (iným ako SVP) a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena.

Blahoželáme šampiónom krásy! (Rok 2015)

KCHČsV SR by aj touto cestou chcelo poblahoželať k Šampionátu krásy a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena doma aj v zahraničí.

Výzva - šampióni krásy a pracovné skúšky

Dokončili ste s Vašim miláčikom šampionát krásy Slovenska alebo zahraničia? Zložili ste pracovnú skúšku - inú ako SVP?

Veterinárne podmienky pre účastníkov LVT Jasenie

Vážení členovia KCHČSV SR, milí táborníci.

Letný výcvikový tábor sa začne už tento víkend, chceli by sme poprosiť už prihlásených, ale aj Vás, ktorí sa doposiaľ neprihlásili a plánujú prísť aj so svojím miláčikom, aby si nezabudli priniesť so sebou aj očkovací preukaz/cestovný pas, kde budú mať potvrdenia o vakcináciách a potvrdenie o dobrom zdravotnom stave psa.

Tešíme sa na Vás.
Výbor klubu KCHČSV SR

Výzva - spolupráca a sponzoring akcií KCHČSV SR

Možnosť podieľať sa na organizovaní a sponzoringu akcií, organizovanými KCHČSV SR.

Stránky