RTG DBK

Podmienkou uchovnenia je aj vyšetrenie bedrových kĺbov na prítomnosť dysplázie DBK a ak je nález pozitívny, rozhoduje jej stupeň. Robí sa po jednom roku veku, najlepšie od dvoch rokov, kedy sú kĺby viac-menej vyvinuté. Dysplázia je dedičná choroba, prenáša sa aj po starých rodičoch a má niekoľko stupňov. Ak majú rodičia alebo starí rodičia psa pozitívny nález, prípadne vysoký stupeň, je pravdepodobnosť náchylnosti na DBK.

Do chovu sú pripustené len jedince s výsledkom DBK A/A až B/B. Vyššie hodnoty sú diskvalifikované.

Doporučujeme už pri RTG bedrových kĺbov nechať vykonať aj RTG lakťových kĺbov, ktorý momentálne nie je v Sr podmienkou chovnosti. V Českej republike je aj RTG lakťových kĺbov nutný k podmienke chovnosti / prípadne ku využitiu slovenského chovného psa v ČR /.

S vaším veterinárom si dohodnete termín RTG vyšetrenia. Psík nesmie jesť určitú dobu pred úkonom (24hod) a pár hodín pred ním ani piť (cca 4-5hod). Na to vás upozorní veterinár. Psa veterinár uspí injekciou. Robí sa v čiastočnej narkóze (pes musí zostať nehybne niekoľko minút). Uloží ho do špeciálneho korýtka a nastaví mu bedrové kĺby do požadovanej polohy a vyhotoví snímok. Snímok môže vyhotoviť aj viac, pokiaľ bude niektorý rozmazaný. Len kvalitný a ostrý snímok môže ísť na posúdenie. Cena záleží od veterinára, záleží od váhy psa - množstvo anestézy a ceny snímok. Orientačne sa cena za uspatie, vyhotovenie snímok lakťov a bedier pohybuje okolo 60-100€ (pre 30 kg psa).

Vy alebo váš veterinár odošlete doporučene snímku kĺbov spolu s fotokópiou preukazu pôvodu (prípadne ak posielate snímku vy, treba priložiť písomnú žiadosť, kde uvediete meno, priezvisko, adresu, celé meno psa, dátum narodenia a číslo čipu).

Snímky sa posielajú zmluvnému veterinárovi, ktorý posudzuje RTG všetkým vlčiakom na Slovensku. Zasielajte aj v elektronickej podobe mailom alebo na CD poštou.

MVDr. Ivan Karpjak
Veterinárna nemocnica Dúbrava, s.r.o.
Bajkalská 28
080 01 PREŠOV

Tel: 051 / 771 50 39

Po posúdení snímky obdržíte výsledok vyšetrenia v 2 origináloch na dobierku.
1 kópiu zašlite na archiváciu pre potreby KCHČSV SR tajomníčke klubu.  
Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť (napr. cena vyhodnotenia), si overte priamo u p. MVDr. Karpjaka.

Mgr.Petra Rothbauerová, ChS Tobrok