Zvod mladých

Zvod mladých nie je povinný, psa alebo suku môžete hneď prihlásiť na bonitáciu. Je to vlastne „malá“ bonitácia, ktorá slúži aj ako príprava na budúce posudzovania psa. Zúčastňujú sa na ňom šteňatá vo veku od 6 mesiacov. Ide o zhodnotenie súladu mladého psa alebo sučky so štandardom, ale do úvahy sa berie aj jeho vek (napr. dlhé ušká, či nesúmerné telo šteniatka nie sú vadou, pretože šteniatko rastie a vyvíja sa). Organizujú sa spolu s bonitáciami, takže majiteľ má možnosť vidieť aj ozajstnú „skúšku dospelosti“.

Na zvod sa prihlásite pomocou prihlášky tu na klubových stránkach, o termínoch zvodov a bonitácií sa dozviete v termínovom kalendári. Na prihlášku uveďte kontakt na seba, celé meno psa - podľa preukazu pôvodu, pohlavie, dátum narodenia, číslo zápisu (číslo za skratkou SPKP), meno chovateľa. Tiež mená rodičov a ich čísla zápisu. Všetky klubom vyžadované údaje. Za zvod sa platí na mieste vykonania. Na zvod si so sebou vezmite preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz, kde musí byť pečiatka od veterinára, že pes je zdravý - nie staršie ako 3 dni.

Pred zvodom by sme mali šteňa pripraviť na merania a dotyky cudzích ľudí. Kontrola chrupu a hlavne semenníkov u psov je pre šteňa nepríjemná, ale pravidelným nácvikom sa tomu dá predísť. Správne vychované šteňa by však nemalo mať veľké problémy. Na zvode by sa mali zúčastniť aj majitelia, ktorí neuvažujú o budúcom uchovnení psa. Pri zvode sa môžu odhaliť prvé nedostatky spojenia rodičov šteňaťa a tým predísť budúcemu spojeniu a chovateľ aspoň môže vidieť výsledok svojej práce.

Na zvode mladých sa kontroluje

  • Kontrola chrupu – zhryz, plnochruposť (pri starších šteňatách s vymeneným chrupom), či zub nechýba alebo naopak, nejaký nie je navyše, správna poloha zubov.
  • Kontrola semenníkov u psov (sučky absolvujú o jeden úkon menej).
  • Meranie kohútikovej výšky
  • Posúdenie psa v pokoji a v priamom stoji - súlad proporcií s ohľadom na to, že pes je predvedený vo veku, kedy ešte nie je plne vyvinutý.
  • Posúdenie psa v pohybe – krok.
  • Posúdenie psa v pohybe – klus.
  • Povaha šteňaťa sa kontroluje počas celého zvodu.

Výsledok zvodu mladých

Psík alebo sučka sú ohodnotení známkou nádejný alebo veľmi nádejný (momentálne sa postupne zavádza zápis podobný bonitačnému kódu spolu s poznámkou, že ide o zvod mladých). Majiteľ dostane dokument o vykonaní zvodu, kde je slovne ohodnotený jeho psík, podobne ako na výstave. Pokiaľ má pes vek na bonitáciu, môže ju absolvovať bez toho, aby absolvoval aj na zvod mladých.

Mgr.Petra Rothbauerová, ChS Tobrok