„Y“ Crying wolf

Klub chovateľov ČSV SR vyhlasuje svoje stanovisko k veci podozrenia primiešania krvi Saarloosovho vlčiaka do chovu v maďarskej chovateľskej stanici Crying wolf, vrh „Y“ a akceptovanie potomkov týchto šteniat do chovu v Slovenskej republike.

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie 05.4.2014

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie, ktorá sa konala 05. apríla 2013 v Šuranoch

SVP 1,2,3 Šamorín, 03.05.2014

Vedúci skúšky: Miriam Pavlíková Štatutárny zástupca: Ondrej Vavro Rozhodca: Ján Polóny

Platby na účet klubu

Chceme požiadať všetkých členov klubu, ktorí uhrádzajú svoje platby na účet klubu, aby využili JEDNOZNAČNE identifikovateľný spôsob platby a účel. Vklad cez poštu toto neumožňuje. Dnes, tj. 04.03. sme opäť obdržali neidentifikovateľnú platbu vo výške 25€, vloženú cez poštu. Prosíme, kontaktujte ekonómku klubu, aby sme mohli platbu priradiť správne. AK UHRÁDZATE AKÉKOĽVEK POPLATKY, VŽDY UVEĎTE SVOJE MENO A ÚČEL PLATBY!!! ĎAKUJEME!

2% z daní pre KCHČSV SR

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2016 s podielom z dane z príjmov za minulý rok.

Členské poplatky

Prosíme členov klubu, ktorí platili členský poplatok 8.1.2014 a 9.1.2014 nech kontaktujú ekonómku klubu Miriam Pavlíkovú. Ďakujeme!

Svetové výstavy národných plemien, 10.11.2013

Posudzovateľ psy: Tibor Havelka Posudzovateľ suky: Ing. Jaroslav Matyáš

Možnosť propagácie chovateľskej stanice

Klub chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky ponúka slovenským chovateľom jedinečnú možnosť propagovať svoju chovateľskú stanicu formou umiestnenia názvu chovateľskej stanice na propagačnom klubovom stánku, ktorý sa prvý krát objaví už na rôznych slovenských výstavách. S týmto stánkom sa budete môcť stretnúť aj na niektorých, klubom organizovaných udalostí.

Propagácia na tento rok je už uzatvorená. O najbližšej zmene a možnosti pridať svoju chovateľskú stnaicu, budeme včas informovať.

Info a poplatky:

Názov chovateľskej stanice bude umiestnený na stánku na rok za poplatok min.15€, horná hranica nie je stanovená, je dobrovoľná.

Pri zaplatení vyššej sumy, ako je minimum, bude názov tejto chovateľskej stanice väčší od ostatných.

Seminár - výklad štandardu počas Svetovej výstavy

Srdečne Vás pozývame!

(klik pre zväčšenie obrázku)

Dňa 09.11.2013 je pripravený program - výklad štandardu Československého vlčiaka, pohľad na jeho správne proporcie, charakter,... Štandard bude vysvetľovať p.Oskár Dóra, dlhoročný chovateľ, majiteľ, no hlavne bonitér a rozhodca pre exteriér. Priestor bude venovaný aj otázkam ohľadom štandardu od chovateľov a rozhodcov, ktorí toto plemeno posudzujú a majú záujem dozvedieť sa viac, resp. lepšie posudzovať. Prezentácia je zameraná hlavne na problematické a často aj nesprávne hodnotené časti exteriéru vlčiaka.

SVETOVÉ KLUBOVÉ VÝSTAVY NÁRODNÝCH PLEMIEN

SVETOVÉ KLUBOVÉ VÝSTAVY NÁRODNÝCH PLEMIEN

10. November 2013 - Bratislava - Incheba

Pozývame Vás na Svetovú klubovú výstavu národných plemien, ktorá sa koná pri príležitosti 20.výročia založenia SKJ.

Všetky potrebné informácie ako aj online prihlášku nájdete na:

http://www.slovakdogbreeds.sk/

Prihlášku v pdf formáte nájdete tu:

http://www.slovakdogbreeds.sk/wp-content/uploads/2013/09/prihlaska_wcds2013.pdf

Termíny uzávierok:

Zápisnica zo schôdze výboru 16.6.2013

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 16. júna 2013 v Mošovciach.

Správa o chove

Správy o chove vypracováva hlavný poradca chovu, vždy za predchádzajúci rok k výročnej členskej schôdzi.

V menu vľavo si vyberte príslušný rok.

Členský príspevok za rok 2013

V snahe zjednotiť a sprehľadniť príjmy klubu prosíme členov o zaplatenie členských príspevkov za rok 2013 do 31.3.2013 na účet klubu...

Stránky