Udeľovanie titulu Klubový šampión

Titul KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a umiestnenie v TOP rebríčku má v práci klubov chovateľov všetkých plemien dlhodobú históriu. Predstavuje vyvrcholenie chovateľskej aktivity a je zrkadlom chovateľskej úrovne klubu a jednotlivcov a v konečnom dôsledku je obrazom kvality chovaných jedincov...

Výzva na uhradenie členských príspevkov a poplatkov za krytie!

Žiadame členov Klubu chovateľov československého vlčiaka SR, ktorí nemajú uhradené členské príspevky za rok 2011 a poplatky za krytie, aby tak urobili do termínu 30.6.2012. Poplatky môžete uhradiť na bankový účet Klubu.

Zoznam chovných súk

V prípade Vášho záujmu o doplnenie alebo zmenu v zozname kontaktujte hlavného poradcu chovu KCHČSV SR, Ing. Janku Tarkaničovú csv.hpch@gmail.com

V prípade potreby úpravy, doplnenia údajov kontaktujte csv.2podpredseda@gmail.com

Zoznam chovných psov

V prípade Vášho záujmu o doplnenie alebo zmenu v zozname kontaktujte hlavného poradcu chovu KCHČSV SR,

Ing. Janku Brussovú (Tarkaničovú) csv.hpch@gmail.com

V prípade potreby úpravy, doplnenia údajov kontaktujte csv.2podpredseda@gmail.com

V zozname sú uvedení všetci žijúci chovní plemenníci - vek na párenie nie je u psov obmedzený.

Radenie psov podľa veku - v rokoch. Od najmladších po najstarších. Na konci zoznam chovných psov, aj zahraničných, žijúci na Slovensku.

Oznam hlavného poradcu chovu

od roku 1985 z celkového počtu 10 záujemcov o výkon posudzovateľa exteriéru z radov členov KCHČSV SR uspeli len traja (3) : RNDr. Bognárová Soňa, MVDr. Rosík František, Dóra Oskár. Pre zaujmavosť treba bližšie špecifikovať dôvody neúspechu...

Čipovanie šteniat - postup

V súlade s Uznesením Členskej schôdze zo dňa 05.08.2011, ktorá sa konala v Hrabušiciach - Podlesku chovateľ zabezpečuje počnúc dňom 1.1.2012 čipovanie šteniat narodených v roku 2012.

Oznam hlavného poradcu chovu

Hlavný poradca chovu vystavil v súlade s CHP na základe žiadostí chovateľov tieto "Povolenia k pripusteniu":

XVI. Európska výstava československého vlčiaka

KCHČSV SR a CCLC (Klub chovateľov čsv v Taliansku) sa dohodli že XVI. Európska výstava v roku 2012 sa uskutoční v termíne 24. – 25.03.2012 v Taliansku. Bližšie informácie budú včas zverejnené.

Skúška vytrvalosti psa I.,II., 8.10.2011 Šamorín-Čilistov

Rozhodca: Mgr. Adrián Dreisig Vedúci skúšky: Mgr. Ondrej Vavro Štatutárny zástupca: Bc. Zuzana Melkusová

Lokalita letného výcvikového tábora

Vážení členovia KCHČSV SR, v súčasnosti sa výbor klubu zaoberá výberom vhodnej lokality na konanie letného výcvikového tábora v roku 2012. Ak by ste vedeli o vhodnom mieste, informujte prosím tajomníčku klubu Bc.Zuzanu Melkusovú

Zápisnica z členskej schôdze 5.8.2011

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 5. augusta 2011 v Hrabušiciach-Podlesku.

Zvod mladých a bonitácia 6.8.2011 Hrabušice

Bonitačná komisia: Oskár Dóra, Ing. Jozef Švaňa, RNDr. Alexandra Zahradníková

Zvod mladých a bonitácia 16.4.2011 Varín

Bonitačná komisia: Oskár Dóra, Mgr. Štefan Malík, Bc. Zuzana Melkusová

Stránky