Výročná členská schôdza, 18.7.2014 Jasenie

Zápisnica z členskej schôdze spolu s prílohou "Metodika sledovania pováh pri bonitácii".

Zápisnica Výborová schôdza, Hrabušice, 8.9.2013

Zápisnica Výborová schôdza, Arnutovce, 1.3.2014

Zápisnica zo stretnutia medzi KCHČSV - SK a KCHČSV - ČR 17.7.2014 Jasenie

Blahoželáme ku zloženým skúškam! (Rok 2014)

KCHČsV SR by touto cestou chcelo poblahoželať k úspešne zloženým pracovným skúškam (iným ako SVP) a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena.

Blahoželáme šampiónom krásy! (Rok 2015)

KCHČsV SR by aj touto cestou chcelo poblahoželať k Šampionátu krásy a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena doma aj v zahraničí.

Výzva - šampióni krásy a pracovné skúšky

Dokončili ste s Vašim miláčikom šampionát krásy Slovenska alebo zahraničia? Zložili ste pracovnú skúšku - inú ako SVP?

Veterinárne podmienky pre účastníkov LVT Jasenie

Vážení členovia KCHČSV SR, milí táborníci.

Letný výcvikový tábor sa začne už tento víkend, chceli by sme poprosiť už prihlásených, ale aj Vás, ktorí sa doposiaľ neprihlásili a plánujú prísť aj so svojím miláčikom, aby si nezabudli priniesť so sebou aj očkovací preukaz/cestovný pas, kde budú mať potvrdenia o vakcináciách a potvrdenie o dobrom zdravotnom stave psa.

Tešíme sa na Vás.
Výbor klubu KCHČSV SR

Výzva - spolupráca a sponzoring akcií KCHČSV SR

Možnosť podieľať sa na organizovaní a sponzoringu akcií, organizovanými KCHČSV SR.

Výzva

Možnosť vykonávania rozhodcu SVP pre členov klubu KCHČSV SR.

„Y“ Crying wolf

Klub chovateľov ČSV SR vyhlasuje svoje stanovisko k veci podozrenia primiešania krvi Saarloosovho vlčiaka do chovu v maďarskej chovateľskej stanici Crying wolf, vrh „Y“ a akceptovanie potomkov týchto šteniat do chovu v Slovenskej republike.

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie 05.4.2014

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie, ktorá sa konala 05. apríla 2013 v Šuranoch

SVP 1,2,3 Šamorín, 03.05.2014

Vedúci skúšky: Miriam Pavlíková Štatutárny zástupca: Ondrej Vavro Rozhodca: Ján Polóny

Platby na účet klubu

Chceme požiadať všetkých členov klubu, ktorí uhrádzajú svoje platby na účet klubu, aby využili JEDNOZNAČNE identifikovateľný spôsob platby a účel. Vklad cez poštu toto neumožňuje. Dnes, tj. 04.03. sme opäť obdržali neidentifikovateľnú platbu vo výške 25€, vloženú cez poštu. Prosíme, kontaktujte ekonómku klubu, aby sme mohli platbu priradiť správne. AK UHRÁDZATE AKÉKOĽVEK POPLATKY, VŽDY UVEĎTE SVOJE MENO A ÚČEL PLATBY!!! ĎAKUJEME!

2% z daní pre KCHČSV SR

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2016 s podielom z dane z príjmov za minulý rok.

Členské poplatky

Prosíme členov klubu, ktorí platili členský poplatok 8.1.2014 a 9.1.2014 nech kontaktujú ekonómku klubu Miriam Pavlíkovú. Ďakujeme!

Stránky