Degeneratívna myelopatia (DM)

Degeneratívna myelopatia

Aj relatívne zdravé plemeno ako je ČsV má isté predpoklady na ochorenia, ktoré vo svete chovu psov nie sú novinkou a chovatelia ČsV sa podujali na zmapovanie situácie. Ako dedičstvo po nemeckých ovčiakoch zdedil československý vlčiak aj toto ochorenie, prevažne vyskytujúce sa pri veľkých plemenách psov. Ide o paralýzu zadných nôh, ktorá sa postupne zhoršuje, môže dôjsť ku strate funkcie močového mechúra, čriev. Pes nemá bolesti, pretože tkanivá miechy sú zničené. Ide o chorobu miechy a nie kĺbov. Prvými príznakmi, ktoré sa môžu podobať na dyspláziu, je nerovnomerné využívanie a zaťažovanie zadných nôh, netypické nesenie chvosta, ochabovanie svalstva - všetky tieto prejavy sú nevratné a zhoršujú sa. Príznaky môžeme pozorovať okolo 8 roku života a celý proces môže trvať až 3 roky. Myelopatia je v súčasnosti neliečiteľná choroba.

Pre pomoc pri ochorení - avšak postup choroby nezvrátia - môžeme poskytnúť vitamínmi C, E, A, koenzýmom Q10 a ďalšími.

Dnes sa dá toto ochorenie diagnostikovať a stačí malú 5ml vzorku krvi zaslať na testy do akreditovaného laboratória / Vetgen, Laboklin../. Vedci totiž presne identifikovali zmutovaný gén SOD1. Každý jedinec má dve kópie tohto génu a DM sa prejaví len ak sú obe kópie génu poškodené. Jedinec s poškodenou jednou kópiou a jednou normálnou alebo s oboma normálnymi kópiami neochorie. Je však nutné doplniť, že tak ako dysplázia, je rovnako genetické ochorenie, prenášané na potomkov, avšak ovplyvnené aj vonkajším prostredím. Ani na základe genetickej analýzy sa teda nedá jednoznačne povedať, ktorý jedinec ochorie a ktorý nie, aj jedinec s oboma génmi s mutácie, nemusí ochorieť.

Výsledkom testu môže byť:

  • Genotyp N/N - "free" alebo čistý, bez ochorenia, všetci jeho potomkovia budú zdraví , ale môžu byť prenášači DM/N , pokiaľ bude spojený s jedincom postihnutým alebo prenášačom.
  • Genotyp DM/N - "carrier" alebo nosič, ktorý je však zdravý a DM sa u neho neprejaví. Mal by byť kombinovaný len so psom čistým N/N, pretože pri kombinácii s ďalším prenášačom vzniká percento chorých potomkov.
  • Genotyp DM/DM - "affected" alebo chorý, postihnutý ochorením a je vysoká pravdepodobnosť ochorenia zvieraťa v jeho vyššom veku. Môže byť požitý v chove len v spojení s čistým jedincom N/N.

Výsledok testu, ktorý sa robí sterom alebo vzorkou krvi, môže teda pomôcť pri zostavovaní chovných párov. Keďže choroba vypukne až okolo 8meho roku života, je nutné jedinca testovať ešte pred jeho zaradením do chovu. Testovanie na DM je povinné pre chovnosť.

DM nie je novou chorobou, bola tu odjakživa, no doteraz nebola možnosť jej diagnostikovania a často bola zle označovaná pre svoje príznaky ako dysplázia.

Súhrn informácií pre chovateľskú prax:

Ak sú obaja rodičia čistí, teda N/N, všetky šteniatka budú rovnako čisté a N/N a teda zdravé.

Ak je jeden rodič prenášačom DM/N a druhý čistý N/N, bude približne polovica šteniatok čistá N/N a polovica prenášačov DM/N. Šteniatka budú zdravé.

Ak sú obaja rodičia prenášači DM/N, tak potom 25% potomkov bude čistých N/N, 50% budú prenášači a 25% budú postihnuté šteniatka génom DM/DM.

Pokiaľ je jeden z rodičov zdravý N/N a jeden chorý DM/DM, potom všetky šteniatka budú prenášači a zdravé.

Aj je jeden rodič prenášač DM/N a druhý chorý DM/DM, tak 50% budú prenášači DM/N a dravé a polovica bude chorých DM/DM.

Ak sú obaja rodičia chorí DM/DM aj všetky ich šteniatka budú choré DM/DM.

Vyššie uvedené informácie boli spracované vďaka článkom uvedeným na stránkach Klubu chovateľov ČsV ČR. Ich autorkou je p. Ing. Daniela Čílová, majiteľka ChS Srdcerváč (ČR). Na klubových stránkach nájdete aj presné znenie článku v českom jazyku.

Cena testu na degeneratívnu myelopatiu v certifikovanom laboratóriu sa pohybuje od 30 - 40 €.

Mgr.Petra Rothbauerová, ChS Tobrok