Háranie, párenie, gravidita

Háranie sučky československého vlčiaka

Háranie je výraz, ktorý sa používa na označenie obdobia, kedy majú sučky krvavý výtok z vulvy a jeho vyvrcholením je pripravenosť na párenie so psom. Toto obdobie trvá približne 3 - 4 týždne, u psov 2 - 3 krát ročne, u vlkov raz ročne. Mimo tohto obdobia nemôže byť sučka oplodnená, aj keby ju pes kryl, šteniatka sa nenarodia.

Keď máte prvýkrát sučku, asi si veľký rozdiel nevšimnete, ale ak už ste sučku iného plemena mali, zistíte, že háranie sučky vlčiaka je iné. Československí vlčiaci zdedili vlčiu vlastnosť, že sučky hárajú len raz za rok a teda sa pária len raz za rok, najčastejšie na jeseň a na zimu vrhajú šteňatá. Ale keďže sú z časti aj psami, niektoré sučky hárajú aj dva, či tri krát ročne. Sučky začínajú hárať v 13 - 15 mesiacoch, niekedy skôr, niekedy neskôr, aj napr. v 2 rokoch.

Aj doba hárania je rôzna. Niektoré sučky hárajú presne na deň, niektoré vyčkávajú, niekedy aj náhla zmena spôsobí háranie, dokonca aj prítomnosť druhej, hárajúcej sučky. Opakovanie pri viacnásobnom háraní je pol roka až osem mesiacov. Pri prvom háraní je sučka ešte veľmi mladá a teda hára rôzne, pár dní alebo aj mesiac, dva mesiace v kuse alebo s prestávkami. Vo všeobecnosti je doba hárania 3 – 4 týždne. K úplnému háraniu ani dôjsť nemusí, mladá sučka môže len "farbiť" a pre psov zostane nezaujímavá.

To, že sučka hára, si ani všimnúť nemusíte, sučka sa stará o svoju čistotu, ale môžete nájsť drobné kvapôčky krvi v koterci, ale najpresnejšie vám to povedia psy – samci. Začnú mať o sučku evidentný záujem. Je vhodné si sledovať dobu hárania a niekam si ju zaznačiť, aby ste neboli prekvapení nechceným krytím, alebo háraním práve cez termín výstavy psov. Vstup na výstavu s hárajúcou sučkou je totiž zakázaný.

Začiatok hárania je ešte bezpečný z hľadiska nežiaduceho krytia. Sučka a aj samci vedia, že hára, ale ešte nie je čas na krytie. To nastane, až keď je háranie a krvácanie zjavnejšie a vulva sa zdurí. Sučka sa začne sama psom ponúkať, ak ju škrabkáte pri chvoste, aicky ho odtiahne na bok, prípadne vulva sa zdurí a sučka ju vysúva von. Môžete spozorovať častejšie močenie v malých množstvách - sučka naznačuje čo najväčšiemu počtu psov, že je čo chvíľa pripravená na krytie. Toto obdobie sprevádza odmietanie poslušnosti, úteky nie len z pozemku, ale aj od pána. Vynaliezavosť takejto sučky nepozná hraníc a pokúša sa o úteky aj zo zamknutej voliéry - aj za cenu sebapoškodzovania. Nie je to však pravidlo. Ak žije spolu so samcom, môže iných odmietať.

Priebeh hárania je teda vysoko individuálny. Krvácanie z vulvy môže byť aj veľmi intenzívne - krvavý koterec, cestičky, kadiaľ sa sučka pohybuje, zadné nohy, chvost. Keď dôjde k vzájomnému záujmu je najvyšší čas na krytie alebo naopak, ak máte aj psa a sučku - je čas na ich rozdelenie. Im sa to páčiť určite nebude. Pes aj sučka sa budú chcieť ku sebe dostať. A to akým spôsobom, je jedno. Preliezanie, podhrabávanie, hryzenie pletiva, dreva, prípadne iného materiálu, z ktorého máte koterec. Môže sa stať, že pes si spôsobí aj poranenia v snahe dostať sa za sučkou, je teda nutné oddeliť ich bezpečne pre oboch. Sučku budú vyhľadávať aj psy z okolia, preto je nutné, aby ste ju zabezpečili a nenechávali bez dozoru voľne pustenú a venčenú. Aj na dvor, či pozemok sa cudzí pes vie dostať.

Párenie - krytie

Párenie sa u psov nazýva krytím. Krytie schvaľuje poradca chovu, ktorý vám zároveň odporučí, ktorý pes - samec, je práve pre vašu sučku najvhodnejší - či už z hľadiska krvnej línie, alebo exteriérových predností. Vyberá len psov uchovnených, teda takých, čo majú splnené všetky podmienky uchovnenia, rovnako ako vaša sučka. Dá vám aj kontakt na majiteľa krycieho psa. Krycí pes musí byť kvalitný predstaviteľ plemena, sebavedomý, nebojácny, dobre živený, osvalnený a v kondícii.

Poradca vám vystaví "krycí list". Dokument, ktorý obsahuje údaje o vás, vašej sučke, o krycom psovi, jeho majiteľovi a o budúcom vrhu. Obsahuje aj kolonky pre údaje o už narodených šteniatkach - to znamená, že tento dokument vás bude "chvíľku" sprevádzať.

Kedy je vhodné premýšľať o krytí? Prvé háranie má sučka vo veku 7-8 mesiacov, čo možno prirovnať k dieťaťu, či teenagerke. Sučka nie je fyzicky a ani psychicky pripravená mať šteňatá. Preto je prvé krytie pri riadnom chove obmedzené minimálnou vekovou hranicou 18 mesiacov, kedy je možné absolvovať bonitáciu a teda splniť tým všetky podmienky chovnosti. Je to vek, kedy by už sučka mala byť pripravená. No nikam sa netreba ponáhľať. Ideálny vek je približne 2-3 roky. Maximálny vek na krytie je 8 rokov, kedy už treba rátať s rizikami.

Sučka musí byť vo výbornej kondícii - zdravá, plná života, nie veľmi tučná, ani chudá a všetky potrebné vakcinácie by mala mať ukončené ešte pred háraním. Za zamyslenie stojí aj otázka očkovania proti herpes vírusu - poraďte sa so svojim veterinárom.

Krytie sa realizuje buď cestovaním so sučkou za psom, ktoré sa najviac odporúča alebo opačne, krycieho psa si priveziete k sebe domov. Avšak ak stresujete psa cestovaním a novým prostredím, môže to viesť k tomu, že sučku nebude kryť zo stresu... Vlčiaci sa najčastejšie pária keď sú sami, v kľudnom prostredí, večer. Pes sa so sučkou musí v kľude spoznať a byť pripravený. Nútiť sučku či psa nasilu ku krytiu je nesprávne! Čím viac krytí - nenútených a spontánnych, tým väčšia možnosť oplodnenia a počtu šteniatok.

Krytie prebieha v niekoľkých etapách. Pred krytím sa pes so sučkou hrá, čo je považované za predohru. Potom dochádza k samotnému krytiu a spojeniu psa so sučkou. Predohra je aktom dôležitým, ale sučky potrebujú najprv v neznámom prostredí chvíľu na upokojenie, zoznámenie sa s cudzím psom. Sučka a pes sa spolu hrajú, behajú, pes sučku olizuje a oňucháva. A to hlavne v okolí učí a vulvy. Prvé pokusy na naskočenie sú často sučkou odmietnuté. Nesmelý pes môže najprv pokladať prednú labu na chrbát a zistiť si tak, či je sučka povoľná. Sučka si psa tiež chce učuchať a pripraviť sa na samotný akt, niektoré viac laškujú a hrajú sa pre uvoľnenie situácie. Pes aj sučka značkujú prostredie a nechávajú tak informáciu pre psa a opačne, pes pre sučku.

Vhodné je krytie prevádzať na ohraničenom a bezpečnom pozemku kedy nemajú šancu uniknúť. Poslušnosť je totiž minimálna a pri vyplašení sučky psom, môže táto chcieť uniknúť a chytiť ju môže byť ťažké.

Pri sučkách, ktoré šteňatá ešte nemali je vhodné aby majiteľ mal svojho psa na vodítku a sučke bol umožnený aj útek, aby bol pes priveľmi dravý. Je dobré všímať si, čo je ešte predohra a čo naťahovanie predohry. NIKDY neznásilňujte sučku ku krytiu!

Pri samotnom akte by nemala byť nutná pomoc, ale niekedy je dobré sučku pridržať a ukľudniť, povzbudiť, prípadne psa podržať v správnej polohe. Toto prechádza plynule k zviazaniu psa a sučky, ktoré môže trvať niekoľko minút od 10 do 30 minút. Pes a sučka vtedy zostávajú spojení, pes si prehodí nohy tak, že stoja navzájom chrbát k chrbtu a obaja stoja na štyroch. Ak došlo aj k nechcenému krytiu a zvieratá sú takto zviazané, nikdy ich na silu neodtrhujte od seba, mohli by ste ich poraniť. Sučka alebo pes sa môžu snažiť kráčať a "nebaví" ich stáť v tejto polohe dlho. Vhodné je podržať ich, kým sa prirodzene nerozviažu.

Keď sa pes a sučka rozviažu, je dobré sučke zabrániť vo veľkom poskakovaní, pobehovaní a močení, aby sa semeno držalo v maternici, aspoň 30 minút. Potom je dobré sučku nechať prespať, hodinu až dve, prípadne sa vydať na cestu domov, aby sa prespala a v  kľude si oddýchla.

Gravidita

Či je sučka gravidná vám najistejšie povie veterinárne vyšetrenie sonom po 21vom dni gravidity. Určí približný počet plodov. Na samotnej sučke môžete spozorovať zmeny. Je kľudnejšia, dáva si väčší pozor, zväčšia sa jej struky a tiež je samozrejme trochu objemnejšia, hlavné priberanie na váhe je zrejmé až v druhej polovici gravidity. V tomto období je nutné dopriať sučke kvalitnú stravu s ohľadom na energiu. Vyživuje aj plody a pripravuje sa na pôrod, takže je nutné dopriať jej všetky živiny.

Počas gravidity sa z oplodnených vajíčok vyvíjajú plody. Býva ich od jedného do 8 (priemerný počet šteniatok vo vrhu je 8 - 9, samozrejme môže byť aj viac).

Počas prvej polovici gravidity doprajte sučke pohybu koľko chce a na koľko je zvyknutá. S postupom času a v druhej polovici si už aj sama bude dávať pozor a aj my by sme ju trošku mali kľudniť a obmedzovať. Hlavne pri naháňaní a vyvádzaní so psími kamarátmi a ak sa venujete aktívne športom, ako mushing a podobne, treba tieto aktivity vynechať.

Sučka počas gravidity potrebuje okrem kvalitnej výživy aj neustály kontakt s majiteľom a jeho povzbudzovanie. Dochádza k zmenám povahy, hlavne u prvorodičiek môže byť zmena výrazná. Sučka zostane lenivšia, ospalšia, odmieta pracovať. Začne sa prejedať - čo je pochopiteľné, očakáva niekoľko potomkov a potrebuje silu nie len pre seba, ale aj živiny pre šteňatá. Treba však prihliadať na to, že žravosť je jedna vec, ale prísun by stále mal byť primeraný potrebám a sučka by nemala byť prekrmovaná. Môže dôjsť aj k opaku a to približne v 3-ťom až 4-tom týždni, kedy trpí sučka niekoľkodňovou nežravosťou, až nechutenstvom. To však tak ako prišlo, samo odznie. Ak by nechutenstvo pretrvávalo viac ako pár dní, je dobré navštíviť veterinára. 

Dĺžka gravidity je rôzna, ale pohybuje sa okolo 57 - 70 dní. Najčastejšie je to okolo 62 - 63-tieho dňa.

Sučka potrebuje pohyb, tak ako ona uzná za vhodné, ale netreba ju zase ani zatvárať, ale ani dovoliť jej lietať. Potrebuje riadny pôrodný box, prístup dostatočného slnečného žiarenia a vetrania, dostatočnú hygienu.

V druhej polovici sučke doprajeme pohyb len krátkymi a častými prechádzkami, sledujeme, či sa riadne a pravidelne vyprázdňuje - znak správneho metabolizmu, zabezpečíme najkvalitnejšiu stravu, akú môžeme poskytnúť, dostatok vody a priestor na odpočinok. Sučka priberá na slabinách a je citeľný pohyb plodov.

Sučka môže začať hrabať noru pre svoje potomstvo. Na miestach, kde sa vám to nemusí páčiť. Či už pod terasou a odhrabe základy domu alebo niekde v záhrade, na chránenom mieste, ktoré ona uzná za vhodné. Miesto sa však vám páčiť isto nebude. Treba jej zamedziť prístup na toto miesto hlavne pred termínom pôrodu už len preto, pretože prenášať šteniatka z nory na vhodnejšie miesto by bolo stresujúce pre sučku.

Asi 14 dní pred pôrodom sa sučke zväčšia aj mliečne žľazy a môže sa stať, že pri slabom zatlačení z nich bude tiecť mlieko. Struky teda umývame vlažnou vodou a zvykáme sučku tak na dotyky.

Mgr.Petra Rothbauerová, ChS Tobrok