Starostlivosť o šteňatá

Aká je funkcia chovateľa počas pobytu šteniatok u neho až po odber? Okrem vybavenia všetkých potrebných náležitostí, teda zápis šteniatok, tetovanie, čipovanie, je to pravidelná veterinárna starostlivosť, dozeranie na primerané kŕmenie, socializácia a príprava na život šteniatka.

Počnúc narodením začína chovateľova činnosť naplno. Čerstvo narodené šteniatka potrebujú oveľa vyššiu starostlivosť ako sučka (samozrejme, aj o tú sa treba dobre postarať!). Šteniatka nevedia regulovať svoju teplotu, sú hluché a slepé, závislé na matke. Toto najkritickejšie obdobie, tzv. postnatálne, trvá 14 dní.

Podľa Mikulicu, môžeme život šteniat rozdeliť na niekoľko fáz:

 • vegetatívna fáza - 1.-2. týždeň
 • prechodná fáza - 3. týždeň
 • vtiskovacia fáza - 4.-7. týždeň
 • socializačná fáza
 • I. šteňacie štádium - hodnostná fáza
 • II. šteňacie štádium - predpubertálna fáza
 • puberta

Vegetatívna fáza

Šteňatá sa v tomto rannom veku veľmi nepohybujú, alebo len veľmi obmedzene kývavým pohybom - hľadajú matku, zdroj tepla, mlieko. Pohybujú sa plazením do kruhu, čím sa chcú dostať k matke, súrodencom. Šteňatá sa rodia hluché a slepé, viečka sú pevne zavreté, uši sú veľmi maličké, pritisnuté k hlave a zvukovody sú uzatvorené.

Šteňatá si nevedia regulovať teplotu a tak možno na vrub tejto skutočnosti pripísať mnohé úhyny v nepriaznivých podmienkach. V prvých 7 dňoch možno hovoriť o ideálnej teplote pre šteniatka 29 - 27°C, neskôr menej - táto teplota sa pomaly znižuje. Síce sú vlčiaci veľmi odolní, no hlavne pri odchovoch vonku je nutnosťou, aby ležovisko bolo prispôsobené tak, že na šteňatá neprúdi studený vzduch a matka má podmienky, aby si miesto vyhriala dychom. Ideálnu teplotu zistíte jednoducho - ak šteniatka ležia tesne pri sebe - vyhľadávajú teplo, je im zima. Ak ležia rozložené po celom ležovisku, je teplota v poriadku. Pozor však na privysokú teplotu - šteniatka sa nevedia zohriať, ale ani ochladiť! Priveľké teplo zistíte pachtením sučky. Pri privysokej teplote z ležoviska odíde úplne. Na ležovisko nie je vhodné miesto pri radiátore - teplý vzduch stúpa a prúdi studený odspodu, takže sú šteniatka v neustálom prúde studeného vzduchu. Privysoká teplota, či naopak nízka bráni stráveniu mlieka! Šteniatka majú žlté hnačky so zelenými hrudkami. Často plačú a sú nepokojné.

Ideálom je ležovisko uzatvorené alebo také, ktoré poskytuje aj súkromie, aby šteňatá mohli v kľude jesť a spať. Indikátorom takto ideálneho ležoviska je, že šteniatka ležia voľne "pohodené" po ležovisku a spia. Opakom je situácia, keď ležovisko nie je vhodné, že šteniatka sa tlačia ku sebe, panuje medzi nimi nervozita, šteniatka zhora klbka sa snažia dostať nižšie. 

Žiariče či tepelné podušky nemôžeme v žiadnom prípade odporučiť. Šteniatka majú zatvorené oči z nejakého dôvodu. Svetlo zo žiariča preniká do oka aj pri zatvorených viečkach. Sučka by mala byť so šteniatkami v tmavších priestoroch. Rovnako aj tepelná poduška. Šteniatka nemajú možnosť ochladiť sa a sú nútené ležať na často prihorúcom podklade. Môžu aj uhynúť!

Okolo 10 dňa sa začínajú otvárať oči a okolo 14 dňa by mali byť otvorené úplne. Súčasne sa otvárajú zvukovody a v približne v 3 týždni šteniatka počujú a aj vidia. Vlčiakom sa uši postavia samé, neupravujú sa, nelepia sa a ani nekupírujú! Farba očí šteniatok má inú farbu ako v dospelosti. Je niekde medzi modrou a zelenou. Postupne táto farba žltne u niektorých bohužiaľ tmavne a psík má hnedé oko. Dá sa hovoriť, že tmavomodrá farba indikuje tmavé oko v budúcnosti a bledomodrá až zelená indikuje žlté a bledšie oko. Vyfarbenie sa ukáže približne v 3. - 4. mesiacoch. Úplne ustálenú farbu má pes v 5. - 6. mesiacoch.

Šteňatá sa v rannom veku pohybujú plazením. V priebehu prvého týždňa sa plazia len po bruchu, neskôr sa pridávajú predné nohy a potom zadné. Toto sa deje zhruba v 10 deň. Medzi druhým a tretím týždňom sa postavia úplne a pohybujú sa veľmi nekoordinovane. V tomto období môžeme hovoriť aj o vytvorení schopnosti samostatnej regulácie tepla. Rovnako vyprázdňovanie sa už koná samovoľne. Z etologického hľadiska sa hovorí, že šteňatá ešte nemajú medzi sebou žiadny vzťah.

Začiatok 3.týždňa je prechodná fáza, teda obdobie nadväzovania kontaktov so súrodencami, prvé pokusy o zoznámenie sa, oňuchávanie sa, olizovanie, hry, sledovanie matky, postupné opúšťanie ležoviska a skúmanie okolia. Celé toto obdobie charakterizuje stupňujúca sa psychická záťaž, stres, ktorý ukáže chovateľovi kvalitu a vrodené vlastnosti každého šteňaťa, upevňuje aktivitu, sebavedomie, odhalí bojazlivé a ustrašené šteňatá.

V tejto fáze sa starostlivosťou rozumie hlavne zabezpečenie dostatočného prísunu stravy pre šteniatka. Matka musí byť kŕmená tak, aby zvládala tvoriť mlieko pre všetky šteniatka, ak ich je priveľa, pomáhame dokrmovaním. Na to slúžia špeciálne prášky, ktoré sa podobne ako sušené mlieko pre deti zarába s teplou vodou a podáva sa umelo, fľaštičkou s objemom okolo 100ml a dudlíkom priamo do papuľky šteniatka (veľkosť dudlíka určujeme podľa struku matky a otvor volíme radšej užší, aby sa šteňa neprepilo).

Najhlavnejšou zložkou, okrem zabezpečenia tepla a stravy je udržovanie čistoty v ležovisku. O čistotu šteniatok sa stará aj matka, tým že im jazykom masíruje konečník, im napomáha k vyprázdňovaniu, ak to sučka nerobí (šteniatka sa vyprázdňujú približne každú hodinu) a šteniatka stonajú, majú zväčšené bruško, treba im pomôcť vyprázdňovať sa. Pomôžeme im tak, že navlhčeným kúskom vaty im masírujeme konečník, napodobňujeme presný spôsob, ako to robí sučka. Šteniatko po vyprázdnení očistíme a osušíme. Po asi týždni už toto nie je potrebné, pretože šteniatka začnú viac liezť a masírujú si bruško šúchaním sa pri plazení.

Najvhodnejšou podstielkou sú "plienky", ktoré sa predávajú v lekárni. Ľahko sa vymenia, výborne sajú vlhkosť. Tým, že sú jednorazové zabezpečujú aj hygienickú čistotu. Pri väčšom znečistení nepoužívame agresívne prípravky a ani nič, čo by šteniatka mohli obliznúť a otráviť sa. Používame teplú vodu, prípadne veľmi jemné prípravky na očistenie.

Už v tomto rannom veku chovateľ zistí, ktoré šteňatá sú sebavedomé a ktoré bojazlivejšie. Určí to primerane sa zvyšujúca váha, ktorá sa v priebehu 10 dní zdvojnásobí a reakcie na stimulácie ako hladkanie, húpanie, škrabkanie, prenášanie, váženie, odlúčenie,... Na presné zistenie, ktoré šteňatá budú vhodné na výcvik a ktoré budú kľudnejšie a menej odvážne, slúžia už v rannom veku testy šteniatok. Silnejšie šteňatá, odvážnejšie, spravidla vhodnejšie na prácu sú živšie, odvážne, skúmajú svoje okolie otáčaním sa tela, pohybom, otáčaním hlavou v oveľa vyššej miere ako šteniatka, ktoré len ležia, sú ustráchané, pasívne. Silnejšie šteňatá reagujú na hluk a neznáme zvuky pokojne, zvedavo, sebaisto. Naopak slabšie nervovo vyvinuté šteňatá sú stuhnuté, neisté. Takýmito testami sa dá pomerne presne určiť šteňa, ktoré bude najvhodnejšie na šport, výcvik a prácu.

Veterinárne ošetriť šteniatka by sme mali hneď ako sučka oddelí šteniatko od pupočnej šnúry - dezinfekciou ranky. Ak sučka neprehryzne pupočnú šnúru alebo ju trhá a mohla by tak spôsobiť šteniatku poranenie, urobíme to sami a to tak, že asi jeden alebo dva centimetre od brucha šteniatka nechtom predelíme pupočnú šnúru tlakom nechta palca o bruško ukazováka. Zastavíme tak krvácanie, ranku ošetríme dezinfekciou. Takýto pahýlik do 12 hodín zaschne. Do 24 hodín úplne stvrdne a do niekoľkých dní sám odpadne a na jeho mieste zostane pupok.

Ak sa na mieste pupku objaví výstupok, ktorý tlakom uhýba, jedná sa o pruh. Pruh je vlastne vytlačenie čreva a jeho obsahu do podkožia. Jeho ošetrenie môže spraviť veterinár alebo chovateľ sám tak, že na jeho miesto, cez celú jeho dĺžku a asi o centimeter viac nalepí na vyholené miesto kvalitný leukoplast. Toto ošetrenie sa robí do veku približne 3 týždňov, včasné liečenie poskytuje predpoklad úplného vyliečenia. Ak sa tak nestane, je nutná operácia. Na pruh by mal pri dohliadať aj veterinár - ostatne je vhodné, aby šteniatka skontroloval.

Vo veku asi týždeň až 10 dní sa odstraňujú aj prípadné vlčie pazúriky na zadných nohách. U vlčiakov sú nežiaduce. Na predných labách sa piaty prst necháva.

Ako chovateľ máte povinnosť oznámiť narodenie šteniatok poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa. Poradca chovu vám oznámi dátum kontroly vrhu. To znamená, že príde skontrolovať celý vrh - jeho vyrovnanosť, zdravotný stav sučky, vašu starostlivosť o šteniatka a podmienky, v akých ich chováte. Poradca vám vyhotoví záznam o kontrole, ktorý neskôr bude uvedený aj v prihláške o zapísanie vrhu do plemennej knihy. Hrubé nedostatky zo strany chovateľa môžu byť riešené klubom a postihmi. Napr. nevyhovujúce podmienky držania psov, podvyživenie sučky,... Originál zápisu s kópiou, fotokópia preukazu SPZ s nalepenou známkou za príslušný rok sa zašlú na SPZ, Štefánikova 10, Bratislava so žiadosťou o vystavenie PP pre štence, ktoré sú uvedené v prihláške na zápis šteniat.

Do roku 2012 sa šteniatka tetovali. Konečne sme sa pohli smerom k modernizácii a od 01.01.2012 sa všetky šteniatka len čipujú. Čip pomáha pri identifikácii psa na bonitácii, pri prechode hraníc, pri strate,...

Každé narodenie šteniat hlási chovateľ čo najskôr, najneskôr do 7 dní, doporučeným listom poradcovi chovu. V hlásení uvedie: Meno a adresu chovateľa, meno matky a otca, ich čísla zápisu v SPK, dátum, počet, pohlavie a ďalšie údaje o narodených šteňatách. Narodenie atypických a znetvorených šteniat ihneď telefonicky alebo mailom hlási poradcovi chovu, ktorý zabezpečí dokumentáciu.

Po narodení šteniat doplní chovateľ prihlášku k zápisu šteniat o dátum a číselné údaje o narodených, mená, pohlavie, druh a zafarbenie srsti šteniat. Jeden výtlačok odošle odošle majiteľovi psa, pre uloženie v registri párenia, jeden výtlačok založí do do registra chovnej sučky, jeden výtlačok preberie poradca  chovu pri kontrole vrhu, dva výtlačky odošle plemennej knihe k vyhotoveniu PP doporučeným listom po kontrole vrhu. Kontrola vrhu je vykonané na náklady chovateľa. Výšku poplatku stanovuje klub chovateľov. Kontrola vrhu sa vykonáva v 4 - 5 týždňoch. Minimálny vek šteniat braných od matky k predaju stanovuje klub chovateľov.

SPZ zašle prihlášku na zápis šteniat poradcovi chovu aj s číslami zápisu. Rodokmene zašle k veterinárovi, uvedenom na prihláške (zoznam veterinárov , ktorí majú zmluvu s SPZ je na webe csv.sk – formuláre), ktorý bude šteniatka čipovať a majiteľ obdrží oznámenie, že rodokmene sú u veterinára a zároveň pri prevzatí zásielky zaplatí poplatok za vystavenie preukazov pôvodu. V rodokmeni psa musí byť uvedená chovná spôsobilosť psa – t.j. chovný pes, chovná suka. Mená na prihláške musia byť podľa abecedného poradia, pr. Adon, Aron,... Aja, Ara,... najprv psy, potom suky. Dodržiava sa abecedné poradie vrhov, teda prvý vrh je na A, druhý na B,... Je možné vynechať písmená na Q a X. Vrh sa zapisuje naraz. Nezabudnite uviesť svojho veterinára, kompletnú adresu a tel. číslo, pre každý prípad uvádzajte všade aj svoje tel. číslo. Nezabudnite poslať preukaz SPZ, ktorý dostanete z klubu, do ktorého lepíte členské známky. Bez zaplatenia členských známok Vám nebudú  vystavené preukazy pôvodu. Po doručení rodokmeňov majiteľ chovnej suky si musí skontrolovať správne vystavenie preukazov pôvodu – aj čísla čipov. Ak zistí chybu, musí ju okamžite reklamovať na SPZ.

Ešte raz v skratke:

 • šteniatka narodené po 2012 sa povinne všetky čipujú
 • do 7 dní oznámi chovateľ narodenie šteniat poradcovi chovu
 • medzi 4 - 5 týždňom bude vykonaná kontrola vrhu a vypíše sa prihláška k zápisu šteniat
 • chovateľ s týmto tlačivom navštívi veterinára uvedeného v zozname SPZ
 • veterinár šteňatá označí čipom a nalepí nálepku s číslom čipu na dokument, podpíše sa a orazítkuje ho
 • chovateľ pošle doporučene dva formuláre SPZ a to - jeden so zápisom a pečiatkou od veterinára a jeden potvrdený poradcom chovu

Šteňatá sú kŕmené prvé dva až tri týždne mliekom sučky. Zloženie je prvých 24 - 48 hodín iné, ako zloženie v nasledujúcom období. Šteňatá majú silný sací reflex, kŕmia sa z rovnakého struku a ak im ho obsadí iné šteňa dožadujú sa ho. Mlezivo obsahuje veľa bielkovín a tukov, ochranných látok a stavebných živín. Po dvoch dňoch po pôrode sa zloženie mení, obsah niektorých látok sa síce zníži, no výživnosť mlieka neklesá, je najideálnejším zdrojom živín pre šteňa. Šteňatá sa koja v prvých dňoch približne každú pol hodinu, neskôr sa toto predlžuje. Či sú šteňatá dobré kŕmené indikuje ich hmotnosť. Pri dobre kŕmenom šteňati sa váha behom sedem až deväť dní zdvojnásobiť v porovnaní s pôrodnou váhou pred prvým napitím sa mlieka (váženie po narodení má teda svoje opodstatnenie). 

Pri dokrmovaní - ak je to nutné - sa neodporúča mlieko kravské, nakoľko neobsahuje toľko tukov a bielkovín ako mlieko sučky. V minulosti sa toto mlieko používalo veľmi často a aj dodnes používa. Avšak mnohí chovatelia ho obohacujú žĺtkom, cukrom, smotanou, no i tak nie je energeticky dostačujúce. Pre umelý odchov je teda vhodná špeciálna zmes, napr. od spoločnosti Royal canine. Alebo je možné vyrobiť podobné zo zahusteného nesladeného mlieka - kondenzovaného.

Počet denných dávok je v prvých dňoch pre šteňatá takmer bez obmedzení, sajú kedy chcú. V ďalších dňoch, v jedno až dvojhodinových intervaloch a to znamená, že prikrmujeme za jeden deň aj 8 krát a to vo dne aj v noci. Neskôr tieto intervaly predlžujeme až na 4 hodinové. Koncom druhého týždňa môžeme vynechať nočné kŕmenie a teda kŕmime po 5 hodinách počas dňa. Snažíme sa dodržiavať presný čas kŕmenia. Koncom tretieho týždňa môžeme skúsiť ponúknuť šteňatám stravu rozomletú na kašu v miske. V nasledujúcom období sa šteňatá viac sústreďujú na okolie, začína sa odstav šteniat a teda znižuje sa počet dávok ale zvyšuje sa množstvo stravy v dávke.

Pri umelom odchove je v prvých dvoch dňoch úbytok na váhe šteniat. Následne by však mali znova priberať, v opačnom prípade nie sú schopné života. Pri nutnom zvýšení energetickej dávky nezvyšujeme množstvo v objeme ale množstvo energie. Šteňatá sú citlivé na veľké množstvá a môžu mať hnačky. Je to jeden z indikátorov, že umelá výživa nespĺňa účel, ďalšími okrem hnačiek je úbytok hmotnosti.

Pri dokrmovaní sledujeme množstvo, ktoré šteňa saje - nedovolíme prekrmovanie veľkým objemom, otvor musí byť menší, aby pri saní vynakladalo určitú snahu. Pri umelom odchove napodobňujeme všetko ako pri kŕmení matkou. Šteňa je vo vodorovnej polohe na bruchu a výživu dostáva spredu. Po krátkom napití fľašku s krmivom odoberieme, aby šteňa prehltlo, nadýchlo sa a znova mu ju podáme.

Umelá výživa je veľmi náročná na čas a hygienické podmienky. Pripravujeme si dopredu určité množstvo a to uchovávame v chladničke. Vo vodnom kúpele ohrejeme (nevaríme!) potrebné množstvo a to na teplotu 37 - 39°C. Výživa nesmie byť studená alebo pokazená - kyslá. Z hygienického hľadiska pristupujeme ku každému šteňaťu a kŕmeniu individuálne, udržujeme čisté pomôcky, zvlášť dudlík a fľašku. Všetky údaje si zapisujeme, ako prírastky na váhe, tak množstvo stravy, aby sme zaručili, že každé šteňa ho má dostatok. Dobre najedené šteniatko má bruško objemné už nad hrudníkom. Hladné ho majú sploštené. 

Mgr.Petra Rothbauerová, ChS Tobrok